Почистване на санитарни помещения


Санитарните помещения се почистват ръчно и машинно. Измиването на душ кабини, санитарен фаянс се извършва с подходящи за тази цел препарати, които не повреждат почистените повърхности. При по-силни замърсявания се използва уред с пара 5 bar и 150 С температура за отстраняването им.