АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ


Ежедневно поддържане:

Абонаментното обслужване /ежедневно, ежеседмично или ежемесечно/ е важна част от нашата услуга, тъй като се стремим към трайни взаимоотношения, които постигаме с изграждане на доверие и качествено обслужване в удобно за клиента време. Персоналът, който е ангажиран с абонаментното поддържане, е специално обучен за работата, която ще извършва при конкретни условия и изисквания на клиента, съобразено със съответните препарати и машини. Цените на абонамента се определят след предварителен оглед /той е безплатен и неангажиращ/, след което се изпраща оферта и при одобрение от двете страни се сключва договор. Ежедневното почистване включва: проветряване на работните помещения; прахосмучене на твърди и меки подови настилки; отстраняване на замърсявания върху мебели и меки настилки; измиване на твърди настилки(ръчно или машинно); почистване на прах по офис техниката и обзавеждането; събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата и пепелниците; почистване на санитарно-хигиенни помещения; зареждане с тоалетна хартия, течен сапун и кърпи за ръце; почистване на стъкла и дограма – периодично.   Никой не успява сам! Успява този, който намери добри партньори!